Моделювання економіки

ЕФЕКТ МАСШТАБУ

зниження питомих витрат на випуск продукції (або збільшення випуску в розрахунку на одиницю витрат) у разі укрупнення виробництва. Ефект масштабу характерний насамперед для обробної галузі промисловості, особливо машинобудування, коли укрупнення виробництва дає змогу збільшити партії виробів, що виготовляються (економлячи на переобладнанні), використовувати стандартизацію, типізацію й універсалізацію проміжної продукції, швидше вдосконалювати технології завдяки їх ширшому застосуванню, купувати сировину і матеріали за нижчими цінами через великі обсяги закупок, подовжувати технологічні ланцюжки, відмовляючись від послуг суміжників і посередників (наприклад, відкривати власні торгові підприємства), розширювати можливості диверсифікації виробництва.
Ещё