Моделювання економіки

ЕРГОДИЧНІСТЬ

незалежність граничного поводження випадкового процесу t→∞ від початкового стану чи поводження у разі малих t. Для різних класів процесів це поняття формалізується по - різному.
Ещё