Моделювання економіки

ЕКСПЕРТНА СИСТЕМА

програма (комплекс програм), що дає змогу представити в потрібній для обчислювальної машини формі й систематизувати знання експертів у деякій прикладній області і, ґрунтуючись на цих представленнях, розв’язувати прикладні задачі подібно до експерта на запит користувачів. Експертні системи належать до систем, що ґрунтуються на знаннях (СБЗ) і містять у собі характерні для СБЗ компоненти – базу знань (БЗ) , механізм одержання розв’язків і засоби інтерфейсу з користувачем.
Ещё