Моделювання економіки

ІЗОМОРФІЗМ

(від грец. іsos – рівний, однаковий і morрhe – форма) відношення тотожності систем в деякому структурному чи функціональному аспекті.
Ещё