Моделювання економіки

ДОПУСТИМА МНОЖИНА В ЗАДАЧАХ ВИБОРУ

сукупність елементів, які задовольняють деяку систему необхідних вимог до розв’язку задачі. У разі оптимального вибору допустимою множиною вважають сукупність елементів, що задовольняє всі вимоги задачі, без вимог оптимальності; підмножина допустимих множин, яка складається з елементів, що задовольняють цю вимогу, називається оптимальною множиною , чи множиною розв’язків .
Ещё