Моделювання економіки

ЯКОБІАН

визначник матриці, елементами якої є часткові похідні першого порядку функції декількох змінних.
Ещё