Моделювання економіки

ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ

сукупність методів побудови математичних моделей, які дають змогу відновити передбачувану структуру, що лежить в основі спостережуваних даних, для їх опису в стислому й інтерпретованому вигляді. Структурою вважається невелика кількість не спостережуваних змінних, які називаються факторами , а також їх кількісне перетворення в спостережувані змінні (показники, ознаки, індекси тощо).
Ещё