Моделювання економіки

ТЕОРІЯ НЕЧІТКИХ МНОЖИН

розділ прикладної математики, котрий вивчає методи опису й моделі об’єктів, які мають специфічну форму невизначеності, наприклад неточність, що властива конструкціям природної мови або виникає в результаті аналізу складних систем.
Ещё