Моделювання економіки

ІТЕРАТИВНІ МЕТОДИ ЕКОНОМІКОМАТЕМАТИЧНИХ РОЗРАХУНКІВ

клас обчислювальних алгоритмів і частково формалізованих обчислювальних процедур, застосовуваних для розв’язування різноманітних оптимізаційних і балансових задач, які вирізняються характерною циклічною будовою, повторюваністю набору операторів.
Ещё