Моделювання економіки

СТІЙКІСТЬ

стабільність, здатність системи, що має досить складні сценарії поводження, зберігати деякі властивості й характеристики незмінними; одне з фундаментальних понять кібернетики і загальної теорії систем , тісно пов’язане з ідеєю інваріантності. Якщо система має властивість стійкості, то деякі вислови про неї будуть постійно правдивими, без огляду на її зміни.
Ещё