Моделювання економіки

СИСТЕМА ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

комплекс математичних і евристичних методів і моделей, об’єднаних загальною методикою формування альтернатив управлінських рішень в організаційних системах, визначення наслідків реалізації кожної альтернативи і обґрунтування вибору найприйнятнішого рішення.
Ещё