Моделювання економіки

СИСТЕМА

одне із основних понять сучасної наукової методології, широко використовуване в усіх сферах знань і наукових дисциплінах, але не має достатньо строгого і загального визначення, придатного для характеристики численних і різноманітних окремих випадків. Поняття «системи» – об’єкт дослідження для системного підходу, загальної теорії систем, системного аналізу, кібернетики , причому ключове в комплексі понять, яке визначає концептуально-методологічне ядро цих дисциплін, – цілісність системи, середовище, спостерігач, структура, елемент, підсистема, зв’язок .
Ещё