Моделювання економіки

РОЗШИРНОЇ ЕКОНОМІКИ МОДЕЛІ

моделі економічної динаміки, в яких технологічні можливості й цільові установки незмінні в часі. Головним методом їхнього дослідження є вивчення стаціонарних траєкторій, чи траєкторій збалансованого зростання. Аналіз стаціонарного зростання спочатку розвивався удвох незалежних напрямах: в одно- та двопродуктових моделях, технологічні можливості яких описувалися виробничою функцією, і в багатопродуктовій лінійній моделі, побудованій і дослідженій Дж. фон Нейманом (1937 р.).
Ещё