Моделювання економіки

РОЗВ’ЯЗОК НЕЙМАНА – МОРГЕНШТЕРНА

один із варіантів розв’язку для коаліційної гри або, в загальному випадку, для задачі багатокритеріального вибору.
Ещё