Моделювання економіки

РЕГУЛЮВАННЯ

спеціальний вид управління, що забезпечує потрібні значення змінних, суттєві для функціонування об’єкта управління, з урахуванням змін зовнішнього середовища. На відміну від управління в широкому сенсі, регулювання характеризується не лише квантифікованістю суттєвих змін, а й досить високим ступенем залежності параметрів стану об’єкта управління від керуючих впливів, а також обмеженням на передбачувані можливі зміни середовища.
Ещё