Моделювання економіки

РІШЕННЯ

в управлінні, дослідженні операцій, економіко-математичному моделюванні: 1) вибір однієї чи кількох альтернатив із множини можливих; 2)процес здійснення такого вибору.
Ещё