Моделювання економіки

РІВНОВАЖНЕ ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ

траєкторія моделі економічної динаміки, котра разом із даною послідовністю векторів цін утворює стан економічної рівноваги (у трактуванні Л. Вальраса чи Дж. Неймана) чи деяку модифікацію цього стану. У разі, коли йдеться про рівновагу (стійкість), беруть до уваги всю траєкторію загалом, або її стан у кожний момент часу (йдеться про послідовність рівноваг). За додаткового припущення, коли йдеться про стаціонарність, рівноважне економічне зростання переходить у рівноважне збалансоване зростання (конкретизація поняття стаціонарності залежить від розглядуваної моделі).
Ещё