Моделювання економіки

ПРЕСКРИПТИВНА МОДЕЛЬ

має на меті побудову припису стосовно того, до якого результату повинен прийти модельований процес, яким має бути поводження (функціонування, розвиток) модельованого об’єкта, як має відбуватися модельоване явище; прескриптивна модель будується також для знаходження якої-небудь норми , котрої необхідно дотримуватись у реальності.
Ещё