Моделювання економіки

ПІДСИСТЕМА

підмножина елементів, що реалізує цілі, узгоджені із загальними цілями системи. Підсистема може здійснювати частину цілей системи.
Ещё