Моделювання економіки

ОПТИМАЛЬНЕ ПЛАНУВАННЯ

складання плану, що трактується як розв’язок оптимізаційної задачі. Вперше ця проблема була поставлена російським математиком і економістом Л. В. Канторовичем наприкінці 1930-х рр.
Ещё