Моделювання економіки

ОБРОБКА ДАНИХ

сукупність процесів, пов’язаних із введенням даних в комп’ютер, контролем їхньої достовірності, організацією збереження, розв’язанням різноманітних задач, із виведенням одержаних результатів, передаванням даних каналами зв’язку, а також із забезпеченням надійності розв’язку поставлених задач і обмеженням доступу до даних, які зберігаються, в межах повноважень користувачів.
Ещё