Моделювання економіки

МОДЕЛЮВАННЯ МІЖГАЛУЗЕВОГО БАЛАНСУ

побудова, аналіз і використання економіко-математичних моделей, які відображають взаємозв’язки галузей народного господарства, розподіл між ними випуску продукції та послуг, формування кінцевого продукту і низки інших аспектів функціонування та розвитку економіки. Першу завершену модель міжгалузевого балансу розбудував в 1930-ті рр. американський економіст В. Леонтьєв.
Ещё