Моделювання економіки

МОДЕЛЬ РАМСЕЯ

однопродуктова модель довготермінового економічного зростання, в якій потік національного доходу створюється наявними на даний момент виробничими фондами і використовуваними трудовими ресурсами.
Ещё