Моделювання економіки

МОДЕЛІ СПОЖИВАННЯ

економіко-математичні побудови, що описують взаємозв’язки та залежності між споживанням і чинниками, котрі його визначають. Споживання моделі використовуються для аналізу динаміки споживання за минулий період, побудови його прогнозів на перспективу різної тривалості.
Ещё