Моделювання економіки

МОДЕЛІ ЕКОНОМІЧНОЇ РІВНОВАГИ

утворюють клас най важливіших для загальнотеоретичного застосування абстрактних і насичених формальним апаратом економіко-математичних моделей.
Ещё