Моделювання економіки

МЕТОД МОНТЕКАРЛО

числовий метод, який використовує моделювання випадкових величин і побудову статистичних оцінок для шуканих величин.
Ещё