Моделювання економіки

ІЄРАРХІЯ

(від грец. hieros – священний і arche – влада) тип структури, організації системи, що ґрунтується на впорядкуванні її елементів від вищого до нижчого і впровадженні відношень співпідпорядкування.
Ещё