МІЖГАЛУЗЕВА МОДЕЛЬ З УРАХУВАННЯМ ЕКОЛОГІЧНОГО ЧИННИКА

розширена модель міжгалузевого балансу, що включає відображення витрат на охорону довкілля. Модель дає змогу аналізувати: вплив зростання витрат виробництва на темпи макроекономічного зростання за незмінних цін; вплив зростання витрат на рівень цін за незмінної норми прибутку, а також розрахувати суспільні витрати; формування витрат в умовах несприятливого довкілля.

Моделювання економіки 

МІЖГАЛУЗЕВИЙ БАЛАНС У СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНИХ РАХУНКІВ ООН →← ЛАГРАНЖІАН

T: 0.103360798 M: 3 D: 3