search
І А Б В Г Д Е З К Л М Н О П Р С Т Ф Ц Я 
МІЖГАЛУЗЕВА МОДЕЛЬ З УРАХУВАННЯМ ЕКОЛОГІЧНОГО ЧИННИКА
розширена модель міжгалузевого балансу, що включає відображення витрат на охорону довкілля. Модель дає змогу аналізувати: вплив зростання витрат виробництва на темпи макроекономічного зростання за незмінних цін; вплив зростання витрат на рівень цін за незмінної норми прибутку, а також розрахувати суспільні витрати; формування витрат в умовах несприятливого довкілля.


Моделювання економіки 

skip_previousЛАГРАНЖІАНМІЖГАЛУЗЕВИЙ БАЛАНС У СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНИХ РАХУНКІВ ООНskip_next

T: 0.013737231 M: 15 D: 0