І А Б В Г Д Е З К Л М Н О П Р С Т Ф Ц Я 
КОРИСНОСТІ ТЕОРІЯ МАТЕМАТИЧНА
теорія, предметом якої є представлення відношень переваги кількісними критеріями: щоб переважаючій альтернативі відповідала більша кількість, а рівноцінним альтернативам – одна й та сама кількість. З формальнішого погляду, теорія вивчає функції корисності – монотонні відображення впорядкованих множин з різними додатковими структурами у простір дійсних чисел.

Моделювання економіки  2018

← КОНЦЕПЦІЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУКРИВІ БАЙДУЖОСТІ →

T: 0.139060951 M: 5 D: 3