КОНЦЕПЦІЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ

розглядає закономірності створення і використання якісних характеристик людських ресурсів, насамперед освіти, здоров’я, кваліфікації і виробничого досвіду (у вужчому сенсі людського капіталу концепція є економічною теорією освіти і підготовки кадрів). Для оцінки ефективності інвестицій у людський капітал на макрорівні використовуються моделі (модель Шульца , модель Денісона) чи оцінки кореляційної залежності між витратами на освіту і величиною ВНП (Ф. Харбісон, Дж. Псахаропулос).

Моделювання економіки 

КОРИСНОСТІ ТЕОРІЯ МАТЕМАТИЧНА →← КОМПОЗИЦІЙНИЙ ПІДХІД

T: 0.071503324 M: 3 D: 3