КІБЕРНЕТИКА

(від грец. kybernetike – мистецтво керувати) науковий напрямок, який вивчає процеси управління в економічних, технічних, біологічних, а також у соціальних системах.

Моделювання економіки 

КІЛЬКІСНЕ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ →← ЗОЛОТЕ ПРАВИЛО НАКОПИЧЕННЯ

T: 0.077362285 M: 3 D: 3