search
І А Б В Г Д Е З К Л М Н О П Р С Т Ф Ц Я 
ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ
метод пізнання економічної дійсності в процесі конструювання імітаційних моделей і проведення з ними лабораторних економічних експериментів .


Моделювання економіки 

skip_previousІМІТАЦІЙНА МОДЕЛЬІМОВІРНІСНІ МОДЕЛІ ЕКОНОМІЧНОЇ ДИНАМІКИskip_next

T: 0.019022928 M: 15 D: 0