ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ

метод пізнання економічної дійсності в процесі конструювання імітаційних моделей і проведення з ними лабораторних економічних експериментів .

Моделювання економіки 

ІМОВІРНІСНІ МОДЕЛІ ЕКОНОМІЧНОЇ ДИНАМІКИ →← ІМІТАЦІЙНА МОДЕЛЬ

T: 0.079130218 M: 3 D: 3