І А Б В Г Д Е З К Л М Н О П Р С Т Ф Ц Я 
ЕФЕКТИВНІСТЬ У ЗАГАЛЬНОМУ СЕНСІ
відношення корисного ефекту (результату) до витрат на його одержання. В економічному контексті – зіставлення результатів (зокрема побічних і непрямих) господарської діяльності з витраченими ресурсами: трудовими, матеріальними, природними, фінансовими, основними фондами тощо. Теорія ефективності розробляє методи вимірювання витрат і результатів функціонування народного господарства та його окремих ланок.


Моделювання економіки 

← ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗА ПАРЕТОЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ СИСТЕМ →

words-app-1T: 0.034015311 M: 6 D: 0