ЕРГОДИЧНІСТЬ

незалежність граничного поводження випадкового процесу t→∞ від початкового стану чи поводження у разі малих t. Для різних класів процесів це поняття формалізується по - різному.

Моделювання економіки 

ЕФЕКТ ДОХОДУ →← ЕНТРОПІЯ В ТЕОРІЇ ІНФОРМАЦІЇ

T: 0.090811588 M: 3 D: 3