ЕНТРОПІЯ В ТЕОРІЇ ІНФОРМАЦІЇ

міра невизначеності деякого досліду (випробовування), який залежно від обставин може закінчуватися з різними результатами. Припускається, що є певні ймовірності появи того чи іншого результату.

Моделювання економіки 

ЕРГОДИЧНІСТЬ →← ЕНДОГЕННІ ЗМІННІ

T: 0.111023809 M: 3 D: 3