І А Б В Г Д Е З К Л М Н О П Р С Т Ф Ц Я 
ЕНДОГЕННІ ЗМІННІ
невідомі математичної моделі, її «внутрішні» змінні, що характеризують стан модельованої системи. Побудова кількісної моделі в результаті зводиться до опису залежності ендогенних змінних між собою, та від характеристик середовища – екзогенних змінних і абсолютних констант. Використання моделі передбачає задавання всіх екзогенних змінних і абсолютних констант, а також розрахунок відповідних щодо цього задавання значень ендогенних змінних. У процесі роботи з моделлю може виникнути необхідність фіксації значення якоїсь із ендогенних змінних, хоча б для декількох реалізацій моделі; в такому разі ендогенна змінна стає ензогенною .

Моделювання економіки  2018

← ЕМЕРЖЕНТНІСТЬЕНТРОПІЯ В ТЕОРІЇ ІНФОРМАЦІЇ →

T: 0.103573019 M: 7 D: 0