ІМІТАЦІЙНА МОДЕЛЬ

економіко-математична (переважно комп’ютерна) модель , дослідження якої проводиться експериментальними методами. Термін запроваджений на початку 1960-х р., його межі досить широкі, але не досить чітко визначені. Виникнення імітаційної моделі пов’язане з «новою хвилею» в економіко-математичному моделюванні.

Моделювання економіки 

ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ →← ІЗОМОРФІЗМ

T: 0.065421173 M: 3 D: 3