ЕКСПЕРТНІ МЕТОДИ

різноманітні методи розв’язування задач, ґрунтуються на використанні суджень спеціалістів-експертів. Експертні методи поділяються на індивідуальні , коли використовуються судження одного експерта; групові , коли задачу розв’язують кілька експертів (не менше 5 – 7); комбіновані , коли поєднуються індивідуальні й групові судження. Комбінований метод реалізується двома етапами: 1) одержання суджень одного експерта; 2)аналіз цього судження групою експертів і одержання групового (колективного) судження. Найпоширенішими є групові методи.

Моделювання економіки 

ЕКСПЕРТНА СИСТЕМА →← ЕКОНОМЕТРІЯ

T: 0.085056433 M: 3 D: 3