І А Б В Г Д Е З К Л М Н О П Р С Т Ф Ц Я 
ЕКОНОМІЧНОГО ЦИКЛУ ТЕОРІЇ І МОДЕЛІ
розглядають регулярні коливання ділової активності. Усталенню сучасних уявлень про природу економічних циклів і криз сприяли наукові праці не одного покоління економістів, насамперед таких авторитетних дослідників, як М. І. Туган-Барановський, Дж. Кейнс, П. Семюельсон, У. Мітчелл, Й. Шумпетер. Сучасна проблема циклів належить до низки центральних в економічній науці.

Моделювання економіки  2018

← ЕКОНОМІЧНИЙ ОПТИМУМЕКОНОМЕТРІЯ →

T: 0.110815092 M: 7 D: 0