ЕКОНОМІЧНИЙ ОПТИМУМ

(від лат. optimum – найкраще) соціально-економічний оптимум , траєкторія розвитку (якщо розглядати тільки статику – стан) економічної системи, найкращий стосовно її цілей за даних зовнішніх і внутрішніх умов. Визначення не є вичерпним, бо використовує неоднозначні терміни, що потребують уточнення (економічна система, її траєкторія чи стан, ціль, умови, «найкраща» у разі неоднозначності і та (чи) кількісної невизначеності цілі).

Моделювання економіки 

ЕКОНОМІЧНОГО ЦИКЛУ ТЕОРІЇ І МОДЕЛІ →← ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ НЕСТІЙКОСТІ

T: 0.082759701 M: 3 D: 3