ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ НЕСТІЙКОСТІ

теоретична концепція, згідно з якою домінуючими характеристиками стану економіки виступають нерівновага, нестійкість, незбалансованість окремих частин економічної системи, диспропорція між взаємопов’язаними вартісними та матеріальними потоками, неузгодженість поводження економічних агентів, невизначеність динаміки окремих економічних параметрів і економіки загалом.

Моделювання економіки 

ЕКОНОМІЧНИЙ ОПТИМУМ →← ЕКОНОМІЧНА ДИНАМІКА

T: 0.092752569 M: 3 D: 3