search
І А Б В Г Д Е З К Л М Н О П Р С Т Ф Ц Я 
ЕКОНОМІЧНА ДИНАМІКА
розділ математичної економіки, в якому будуються і вивчаються моделі розвитку (руху) тієї чи іншої економічної системи. Ці моделі описують зміни станів системи в часі. Під станом зазвичай розуміють n-мірний невід’ємний вектор (n-кількість продуктів у системі), і-та компонента якого показує кількість і-го продукту в цьому стані: як продукти можуть виступати предмети споживання, основні фонди, трудові та природні ресурси тощо. Сукупність усіх допустимих у момент t станів утворює фазовий простір моделі в цей момент. Час у моделях економічної динаміки може бути дискретним чи неперервним, розглядаються як скінченні, так і нескінченні часові проміжки.


Моделювання економіки 

skip_previousЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ НЕСТІЙКОСТІskip_next

T: 0.013146562 M: 15 D: 0