ЕКОНОМІКОМАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ ПЛАНУВАННЯ

комплекс математичних засобів, призначених для розроблення планів функціонування і розвитку народного господарства й окремих економічних ланок – галузей, регіонів, корпорацій, фірм, підприємств тощо. Апарат економіко-математичних методів планування створювався паралельно з уособленням у сфері планування формальних процедур і був орієнтований, головно, на обслуговування управлінських структур, які реалізують ці процедури, тобто на підвищення швидкодії, точності розрахунків, розширення інформаційної бази і набору чинників, що їх потрібно враховувати, складаючи план.

Моделювання економіки 

ЕКОНОМІКОМАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ →← ЕКОНОМІКОМАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ І МОДЕЛІ В ЛОГІСТИЦІ

T: 0.089560234 M: 3 D: 3