search
І А Б В Г Д Е З К Л М Н О П Р С Т Ф Ц Я 
ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ ПЛАНУВАННЯ
комплекс математичних засобів, призначених для розроблення планів функціонування і розвитку народного господарства й окремих економічних ланок – галузей, регіонів, корпорацій, фірм, підприємств тощо. Апарат економіко-математичних методів планування створювався паралельно з уособленням у сфері планування формальних процедур і був орієнтований, головно, на обслуговування управлінських структур, які реалізують ці процедури, тобто на підвищення швидкодії, точності розрахунків, розширення інформаційної бази і набору чинників, що їх потрібно враховувати, складаючи план.


Моделювання економіки 

skip_previousЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ І МОДЕЛІ В ЛОГІСТИЦІЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬskip_next

T: 0.013562213 M: 15 D: 0