ІЗОМОРФІЗМ

(від грец. іsos – рівний, однаковий і morрhe – форма) відношення тотожності систем в деякому структурному чи функціональному аспекті.

Моделювання економіки 

T: 0.028494708 M: 1 D: 1