ІЗОМОРФІЗМ

(від грец. іsos – рівний, однаковий і morрhe – форма) відношення тотожності систем в деякому структурному чи функціональному аспекті.

Моделювання економіки 

ІМІТАЦІЙНА МОДЕЛЬ →← ІЗОКОСТА

T: 0.078987403 M: 3 D: 3