ДУОПОЛІЇ МОДЕЛІ

моделі олігополії з двома продавцями. Дуополії моделі не мають особливої специфіки порівняно із загальними моделями олігополії. Однак застосування традиційних методів теорії некооперативних ігор стосовно теорії дуополії потребує деякого перегляду.

Моделювання економіки 

ЕКЗОГЕННІ ЗМІННІ →← ДОСЛІДЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ

T: 0.082371724 M: 3 D: 3