search
І А Б В Г Д Е З К Л М Н О П Р С Т Ф Ц Я 
ДОПУСТИМИЙ РОЗВ’ЯЗОК У ЗАДАЧАХ ВИБОРУ
елемент, який за своїми властивостями може бути прийнятим за розв’язок задачі, якщо не брати до уваги будь-які умови, наприклад вимоги до якості за умови оптимізації; елемент допустимої множини .


Моделювання економіки 

skip_previousДОПУСТИМА МНОЖИНА В ЗАДАЧАХ ВИБОРУДОСКОНАЛОЇ КОНКУРЕНЦІЇ МОДЕЛІskip_next

T: 0.014777328 M: 15 D: 0