ДОПУСТИМА МНОЖИНА В ЗАДАЧАХ ВИБОРУ

сукупність елементів, які задовольняють деяку систему необхідних вимог до розв’язку задачі. У разі оптимального вибору допустимою множиною вважають сукупність елементів, що задовольняє всі вимоги задачі, без вимог оптимальності; підмножина допустимих множин, яка складається з елементів, що задовольняють цю вимогу, називається оптимальною множиною , чи множиною розв’язків .

Моделювання економіки 

ДОПУСТИМИЙ РОЗВ’ЯЗОК У ЗАДАЧАХ ВИБОРУ →← ДИСКРЕТНОНЕПЕРЕРВНА МОДЕЛЬ

T: 0.088448892 M: 3 D: 3