І А Б В Г Д Е З К Л М Н О П Р С Т Ф Ц Я 
ДОПУСТИМА МНОЖИНА В ЗАДАЧАХ ВИБОРУ
сукупність елементів, які задовольняють деяку систему необхідних вимог до розв’язку задачі. У разі оптимального вибору допустимою множиною вважають сукупність елементів, що задовольняє всі вимоги задачі, без вимог оптимальності; підмножина допустимих множин, яка складається з елементів, що задовольняють цю вимогу, називається оптимальною множиною , чи множиною розв’язків .

Моделювання економіки  2018

← ДИСКРЕТНО-НЕПЕРЕРВНА МОДЕЛЬДОПУСТИМИЙ РОЗВ’ЯЗОК У ЗАДАЧАХ ВИБОРУ →

T: 0.103632041 M: 7 D: 0