ДИСКРЕТНОНЕПЕРЕРВНА МОДЕЛЬ

математична модель, що містить як неперервні елементи (наприклад, змінні, здатні приймати будь-яке значення в заданому інтервалі), так і дискретні (наприклад, змінні, здатні приймати значення із скінченої чи зліченої множини рівнянь чи нерівностей, для запису котрих використовуються розривні функції тощо).

Моделювання економіки 

ДОПУСТИМА МНОЖИНА В ЗАДАЧАХ ВИБОРУ →← ДИСКРЕТНА МОДЕЛЬ

T: 0.094741292 M: 3 D: 3