search
І А Б В Г Д Е З К Л М Н О П Р С Т Ф Ц Я 
ДИСКРЕТНО-НЕПЕРЕРВНА МОДЕЛЬ
математична модель, що містить як неперервні елементи (наприклад, змінні, здатні приймати будь-яке значення в заданому інтервалі), так і дискретні (наприклад, змінні, здатні приймати значення із скінченої чи зліченої множини рівнянь чи нерівностей, для запису котрих використовуються розривні функції тощо).


Моделювання економіки 

skip_previousДИСКРЕТНА МОДЕЛЬДОПУСТИМА МНОЖИНА В ЗАДАЧАХ ВИБОРУskip_next

T: 0.012948513 M: 15 D: 0