ДИСКРЕТНА МОДЕЛЬ

математична модель, невідомі котрої набувають дискретних значень (цілочислові, булеві тощо). До дискретних моделей звертаються для вирішення частих в економіці проблемам вибору кінцевої множини альтернатив , особливо коли ця множина безпосередньо невидима.

Моделювання економіки 

ДИСКРЕТНОНЕПЕРЕРВНА МОДЕЛЬ →← ДИНАМІЧНА СИСТЕМА

T: 0.095633787 M: 3 D: 3