search
І А Б В Г Д Е З К Л М Н О П Р С Т Ф Ц Я 
ДИСКРЕТНА МОДЕЛЬ
математична модель, невідомі котрої набувають дискретних значень (цілочислові, булеві тощо). До дискретних моделей звертаються для вирішення частих в економіці проблемам вибору кінцевої множини альтернатив , особливо коли ця множина безпосередньо невидима.


Моделювання економіки 

skip_previousДИНАМІЧНА СИСТЕМАДИСКРЕТНО-НЕПЕРЕРВНА МОДЕЛЬskip_next

T: 0.013306249 M: 15 D: 0