ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА

збільшення різноманітності, розширення номенклатури виробів, які випускає підприємство, за рахунок освоєння нових для нього сфер діяльності, випуску «непрофільної» продукції. Почала поширюватися з 1950-х рр.

Моделювання економіки 

ДИНАМІЧНІ МОДЕЛІ →← ДЕТЕРМІНІСТИЧНА МОДЕЛЬ

T: 0.099649375 M: 3 D: 3